SWA HR Diensten voor werkgevers

Outplacement

SWA HR-Diensten is geen prijsvechter. Voor een billijke prijs wordt een adequaat programma aangeboden, waarin de duur van het traject en de onderdelen die daar deel van uitmaken worden vastgelegd. Dat progamma wordt vervolgens professioneel uitgevoerd in voortdurend overleg met de opdrachtgever. U kunt zowel voor groepsoutplacement als voor individueel outplacement bij SWA HR-Diensten terecht.

Bij outplacement gaat het om de resultaten

Resultaten behaald in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Toch willen we u de scores die we recent nog hebben behaald niet onthouden. Binnen vier maanden gemiddeld 80% uitplaatsing. Uitschieters naar 100% zijn geen uitzondering. Klanttevredenheidsonderzoek (CEDEO) leverde de hoogste score ooit op (97,1 op een schaal van 0 tot 100).