SWA HR Diensten voor werkgevers

Wanneer Outplacement?

Om wat voor reden dan ook: het kan gebeuren dat een dienstverband moet eindigen. Een goed alternatief voor een tijdrovende en vaak onprettige ontslagprocedure, is het middel van outplacement. De medewerker die het betreft, wordt gedurende een overeengekomen periode begeleid bij het zoeken naar een andere werkkring. Een sociale manier om afscheid te nemen van een medewerker.

Collectief outplacement

Bij een reorganisatie is een collectief ontslag soms onvermijdelijk. Ook dan is outplacement het aangewezen middel om afscheid te nemen van personeel. Er wordt dan een collectieve overeenkomst opgesteld, waarin zaken worden vastgelegd als het aantal mensen waar het om gaat, de inzet van instrumenten en de beoogde periode.

Outplacement als onderdeel van het sociaal plan

Vaak is het inschakelen van een outplacementbureau met de vakbonden overeengekomen in een sociaal plan, dat in geval van collectief ontslag wordt opgesteld. Vakbonden kunnen daarbij voorwaarden stellen aan het bureau dat de outplacement gaat uitvoeren.