SWA HR Diensten voor werkgevers

Re-integratie 1e spoor

Mogelijkheden tot het aanpassen van het werk of de werkomstandigheden dienen te worden onderzocht. Overplaatsing naar een andere functie binnen de organisatie is een andere optie. Misschien zijn er subsidiemogelijkheden om dergelijke zaken tot stand te brengen.
SWA HR-Diensten wijst u de weg.

Re-integratie 2e spoor

Het blijkt niet mogelijk de medewerker te laten terugkeren naar de oude functie en ook herplaatsing in een andere functie binnen de organisatie is geen optie. Op zoek dus naar een functie buiten de eigen organisatie. Dit lijkt heel erg op outplacement van een medewerker met een beperking. Daar haalt SWA HR-Diensten zijn neus niet voor op. Hopeloze gevallen kennen we niet.

Iemand in dienst nemen met een beperking

U wilt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Of u heeft zich in overleg met vakbonden gecommitteerd om ook arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Dat hoeft lang niet altijd een lastige klus te zijn. Samen met SWA HR-Diensten worden vaak prachtige oplossingen gevonden. Proefplaatsing, gesubsidieerde aanpassing van de werkplek, premiekorting, uitsluiting van ziektewetdoorbetaling, allemaal drempelverlagende elementen die niet zelden leiden tot een win-win situatie: een medewerker met een beperking die een zinvolle bijdrage mag leveren aan de doelstellingen van uw organisatie.