SWA HR Diensten voor werkgevers

Wanneer Outplacement?

Bij re-integratie gaat het erom mensen weer aan het werk te helpen die om wat voor reden dan ook buiten het arbeidsproces zijn geraakt. Als gevolg van een aandoening kan men soms het oorspronkelijke werk niet meer doen. 
In dat laatste geval gaan de werkgever en de werknemer samen op zoek naar een oplossing. In eerste instantie binnen de organisatie, maar als daar geen mogelijkheden voor zijn, elders op de arbeidsmarkt. In dat geval wordt er doorgaans gebruikgemaakt van een gespecialiseerd re-integratiebureau, zoals SWA HR Diensten.

Een individuele re-integratieovereenkomst

Ook wie na een halfjaar werkloosheidsuitkering nog niet een nieuwe baan heeft gevonden, krijgt te maken met een re-integratietraject. En wel in de vorm van een individuele re-integratieovereenkomst, ofwel een IRO. Het UWV stelt een budget beschikbaar voor een dergelijke overeenkomst, waarin onder meer is vastgelegd welke middelen een gespecialiseerd re-integratiebureau als SWA HR Diensten in kan zetten om een werkzoekende naar een nieuwe werkkring te begeleiden. Soms doet het UWV de werkzoekende een aanbeveling om een bepaald bureau in te schakelen, maar vaak kan de werkzoekende ook zelf een bureau selecteren.