SWA HR Diensten voor werkgevers

Het traject van het loopbaanadvies

Elk loopbaanadviestraject begint met het invullen van een vragenlijst en het uitvoeren van de daarbij behorende opdrachten. Hierbij worden de persoonskenmerken in kaart gebracht, de competenties en de preferenties, de sterkere en de zwakkere kanten. En in hoeverre leeft er de wens om stappen in de carrière te maken? 
In een of meerdere gesprekken wordt het beeld compleet gemaakt, waarna een advies wordt opgesteld. De medewerker kan adviezen krijgen rond scholing, of over het volgen van een EVC-traject. 
Er wordt een verslag van de gesprekken opgesteld, waarbij ook aandacht is voor collectieve ervaringen van de medewerkers. Hoe ervaren zij het klimaat en de sfeer binnen de organisatie? Uiteraard wordt een en ander toegelicht in een evaluatiegesprek.