SWA HR Diensten voor werkgevers

Martijn Pels, HR-manager bij een deurenfabriek

“Via outplacement moesten we afscheid nemen van ongeveer een kwart van onze productiemedewerkers. We kenden SWA HR-Diensten al van de werving en selectie van een aantal procesoperators. En de bij het sociaal plan betrokken bond wilde ook dat SWA HR-Diensten voor de outplacement werd ingeschakeld." 

"We hebben er geen moment spijt van gehad. SWA HR-Diensten was aanwezig op de bijeenkomst waar de betrokkenen op de hoogte werden gesteld en ving hen op. Met persoonlijke aandacht en door een realistisch beeld te schetsen. Tijdens het traject is duidelijk geworden dat SWA blijft meedenken, zowel met de werknemers als met de werkgever. Zo ging SWA zeer ruimhartig om met de overeengekomen termijn. En ondanks dat het om een vrij lastige doelgroep ging, was er al snel een vrij hoge score. Kortom, het is naar volle tevredenheid verlopen."