SWA HR Diensten voor werknemers

Loopbaanadvies

We inventariseren eerst wat je op dit moment al in huis hebt (kennis, vaardigheden, competenties). Het zou zo maar kunnen dat je al op een hoger niveau functioneert, dan je diploma’s aangeven. Via een EVC traject (Eerder of elders Verworven Competenties) kun je dat laten vaststellen. Vervolgens kijken we naar je ambities. Zijn die allemaal realistisch? Zo ja, hoe kunnen we daar vorm aan geven? Welke aanvullende scholing is dan nog nodig?

Eerder verworven competenties (EVC)

Op grond van een EVC certificaat kan in een aantal gevallen een hoger diploma worden toegekend. Of door op een specifiek onderdeel nog een certificaat te halen, is het mogelijk dat hogere diploma alsnog te verkrijgen.

Verslag op papier

SWA HR-Diensten verwerkt het loopbaanadvies in een uitgebreid en persoonlijk verslag.
Helder voor de medewerker en een steun in de rug bij gesprekken met de werkgever over het vervolg van de carrière.