SWA HR Diensten voor werknemers

Het traject rond loopbaanadvies

Elk loopbaanadviestraject begint met het invullen van een vragenlijst en het uitvoeren van de daarbij behorende opdrachten. Hierbij worden de persoonskenmerken in kaart gebracht, de competenties en de preferenties, de sterkere en de zwakkere kanten. En in hoeverre leeft er de wens om stappen in de carrière te maken?

In een of meerdere gesprekken wordt het beeld compleet gemaakt, waarna een advies wordt opgesteld. Dat kan een rechtstreeks advies zijn, maar ook een doorverwijzing naar een gespecialiseerde scholingsadviseur of de suggestie om een EVC-traject te volgen. In zo’n traject wordt vastgesteld in hoeverre door cursussen en opgedane ervaring verworven competenties gelijkwaardig zijn aan een niveau van opleiding. Met deze informatie kan bij een vervolgopleiding mogelijk dispensatie verkregen worden voor delen van de opleiding. Elk loopbaanadviestraject wordt afgesloten met een uitgebreid rapport, dat de medewerker tot steun kan dienen in gesprekken met de werkgever over de verdere carrière.