SWA HR Diensten voor werknemers

Het traject rond outplacement

Als het gaat om een collectieve outplacement, begint het traject meestal met een presentatie van het outplacementbureau. Soms worden er meerdere ingeschakeld en kunnen medewerkers een keuze maken. Maar ook bij een individueel traject kan de medewerker uiteraard een stem hebben in de keuze van het bureau.

De eerste stap is het plan van aanpak

De eerste stap die bij SWA HR-Diensten volgt, is het invullen van een vragenlijst, aan de hand waarvan een beeld ontstaat van wensen en mogelijkheden van de medewerker. Het vormt de basis voor een individueel gesprek met een SWA-consultant, waarin de contouren duidelijk worden voor een persoonlijk plan van aanpak.

SWA ontwikkelde het werkboek ‘Solliciteren en netwerken’

Afhankelijk van wat met de opdrachtgever is overeengekomen, kan dat plan allerlei elementen bevatten. De kandidaat krijgt in ieder geval het door SWA ontwikkelde Werkboek solliciteren en netwerken uitgereikt, boordevol praktische informatie, tips en voorbeelden van sollicitatiebrieven. Ook een vast onderdeel zijn de begeleidingsgesprekken, waarin de consultant de vinger aan de pols houdt en de kandidaat vragen kwijt kan. Verder ligt een sollicitatietraining voor de hand, waarbij de kandidaat de fijne kneepjes van het solliciteren leert.

Loopbaanonderzoek en een persoonlijke profielanalyse

Oriëntatie op scholing kan deel uitmaken van het traject, een loopbaanonderzoek, of bijvoorbeeld een persoonlijke profielanalyse (PPA), die inzicht biedt in welke beroepen het beste bij de karaktereigenschappen van de betrokkene passen. Ook begeleiding bij de stap naar het ondernemerschap kan deel uitmaken van het traject. 
Voor mensen die zeer moeilijk te plaatsen zijn op de arbeidsmarkt en in een uitkeringssituatie belanden, is er het instrument van de proefperiode: zes maanden werken met behoud van uitkeringen, zodat de werkgever en de werknemer beiden kunnen ontdekken of een vaste baan een goed idee is.