SWA HR Diensten voor werknemers

Veelgestelde vragen

Lukt het altijd om iedereen aan het werk te helpen?

Doorgaans is binnen vier maanden meer dan 80 procent van de kandidaten herplaatst en scores van 100 procent zijn geen uitzondering. Hopeloze gevallen bestaan niet, maar het kan voorkomen dat het ook na vele inspanningen niet lukt. SWA biedt in ieder geval ondersteuning bij het aanvragen van een uitkering. En blijft zoeken naar een oplossing.

Wat als het niet lukt?

Hopeloze gevallen kent SWA niet, wel bijzondere. Voor hen is er het instrument van de proefperiode: gedurende zes maanden werken met behoud van uitkering, zodat werkgever en werknemer uitgebreid de tijd hebben om te ontdekken of het klikt. De praktijk leert overigens dat mensen in de loop van het traject inzien dat zijn hun wensen en verwachtingen moeten bijstellen en dat het op termijn dan toch lukt om een baan te vinden.

Wat als het echt niet gaat lukken?

Waar het uiteindelijk om gaat is dat mensen weer in een situatie raken waarin ze tevreden zijn met hoe hun bestaan is ingericht. Dat hoeft niet per se met betaald werk te zijn. Als het UWV ermee instemt, zijn er ook andere zinvolle tijdsbestedingen denkbaar. Als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput, kan SWA HR-Diensten ook daar ondersteuning bij bieden.

Moeten kandidaten elke baan accepteren?

Als er sprake is van een werkloosheidsuitkering, stelt het UWV eisen rond het accepteren van een nieuwe baan. Van kandidaten wordt verwacht dat ze een passende baan accepteren. In de praktijk blijkt dat dit begrip een ruimtere interpretatie krijgt naarmate de werkloosheid langer duurt.

Moeten kandidaten een lager salaris accepteren?

Het is logisch om te proberen hetzelfde salarisniveau te bereiken, of nog iets hoger. Maar dat lukt niet altijd. SWA wijst er echter wel op dat het soms kortzichtig kan zijn om alleen naar het salaris te kijken. Het gaat om het totaalpakket. Misschien heeft de nieuwe baan wel betere secundaire arbeidsvoorwaarden of ruimere doorgroeimogelijkheden.

Is SWA HR-Diensten een erkend outplacementbureau?

SWA HR-Diensten is aangesloten bij NOBOL en voldoet dus aan de eisen die deze brancheorganisatie stelt. Bovendien heeft SWA HR-Diensten het keurmerk van CEDEO, het instituut dat tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek doet onder klanten van HR-dienstverleners. Bij de meting in 2008 behaalde SWA HR-Diensten de hoogste score sinds de oprichting van CEDEO: 97,1 op een schaal van 0 tot 100. SWA is tevens in het bezit van het 'Blik op Werk' keurmerk.