SWA HR Diensten voor werknemers

Wanneer Outplacement?

Om wat voor reden dan ook: het kan gebeuren dat een dienstverband moet eindigen. Een goed alternatief voor een tijdrovende en vaak onprettige ontslagprocedure, is het middel van outplacement. De medewerker die het betreft, wordt gedurende een overeengekomen periode begeleid bij het zoeken naar een andere werkkring. Een sociale manier om afscheid te nemen van een medewerker.

Doel van outplacement is mensen te begeleiden van werk naar werk of indien gewenst naar zelfstandig ondernemerschap.

Vaak is het inschakelen van een outplacementbureau met de vakbonden overeengekomen in een sociaal plan, dat in geval van collectief ontslag wordt opgesteld. Vakbonden kunnen daarbij voorwaarden stellen aan het bureau dat de outplacement gaat uitvoeren, waar SWA aan kan voldoen.