SWA HR Diensten voor werknemers

Re-integratie vanuit loondienst

Terugkeer in de oude functie heeft meestal de voorkeur. Soms kan dat door revalidatie of door aanpassing van het werk of de werkomstandigheden. Als dat niet mogelijk blijkt, wordt gekeken naar andere functies binnen de eigen organisatie. Zijn die mogelijkheden er ook niet (het 1e spoor loopt dood), dan wordt de aandacht gericht op het 2e spoor: werk zien te vinden bij een andere werkgever. SWA HR-Diensten is op beide fronten een partner waarop u kunt bouwen.

Re-integratie vanuit een uitkeringssituatie

In deze gevallen hebben we het doorgaans over mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die al wat langer werkloos zijn of beperkingen hebben. Meestal wordt door de uitkeringsinstantie de mogelijkheid geboden om met hulp van een erkend re-integratiebureau op zoek te gaan naar betaald werk. SWA HR-Diensten is zo’n bureau.
Voor IRO’s (Individuele Re-integratie Overeenkomsten) kunt u dus bij ons terecht.