SWA HR Diensten voor werknemers

De kosten van re-integratie

De kosten van een re-integratietraject zijn sterk afhankelijk van de kansen van de betrokkene op de arbeidsmarkt en de instrumenten die kunnen worden ingezet. In de regel gaat het om een bedrag van ongeveer € 4000 tot € 4500.