SWA HR Diensten voor werknemers

Veelgestelde vragen

Lukt het altijd om iedereen aan het werk te helpen?

In ongeveer 80 procent van de gevallen lukt het om mensen binnen een termijn van vier maanden aan het werk te helpen. Hopeloze gevallen bestaan niet, maar het kan voorkomen dat de re-integratie zeer moeizaam verloopt. Zolang de kandidaat van goede wil is, geeft SWA niet op.

Wat als het niet lukt?

Hopeloze gevallen kent SWA niet, wel bijzondere. Voor hen is er het instrument van de proefperiode: gedurende zes maanden werken met behoud van uitkering, zodat werkgever en werknemer uitgebreid de tijd hebben om te ontdekken of het klikt. De praktijk leert overigens dat mensen in de loop van het traject inzien dat zij hun wensen en verwachtingen moeten bijstellen en dat het op termijn dan toch lukt om een baan te vinden.

Wat als het echt niet gaat lukken?

Waar het uiteindelijk om gaat is dat mensen weer in een situatie raken waarin ze tevreden zijn met hoe hun bestaan is ingericht. Dat hoeft niet per se met betaald werk te zijn. Als het UWV ermee instemt, zijn er ook andere zinvolle tijdsbestedingen denkbaar. Als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput, kan SWA HR-Diensten ook daar ondersteuning bij bieden.

Moeten kandidaten elke baan accepteren?

Als er sprake is van een uitkeringssituatie, stelt het UWV eisen rond het accepteren van een nieuwe baan. Van kandidaten wordt verwacht dat ze een passende baan accepteren. In de praktijk blijkt dat dit begrip een ruimere interpretatie krijgt naarmate de werkloosheid langer duurt.

Moeten kandidaten een lager salaris accepteren?

Het is logisch om te proberen hetzelfde salarisniveau te bereiken, of nog iets hoger. Maar dat lukt niet altijd. SWA wijst er echter wel op dat het soms kortzichtig kan zijn om alleen naar het salaris te kijken. Het gaat om het totaalpakket. Misschien heeft de nieuwe baan wel betere secundaire arbeidsvoorwaarden of ruimere doorgroeimogelijkheden.

Mag iedereen zich zomaar een re-integratiebureau noemen?

Nee, om individuele re-integratieovereenkomsten te mogen uitvoeren, eist het UWV dat de bureaus een keurmerk hebben van Blik op Werk. Het spreekt voor zich dat SWA HR-Diensten dit keurmerk mag voeren. Bovendien eist het UWV een slagingspercentage van minimaal vijftig procent.